ENGLAND

TreeHouse School flytter

TreeHouse School, som er oprettet af succesforfatteren Nick Hornby og hans tidligere kone, Virginia Bovell, er blevet en model for forældre til børn med autisme. Sammen med næsten 70 andre forældre vil Hornby og Bovell i næste måned fejre, at skolen endelig kan flytte til en permanent adresse i Muswell Hill i den nordlige del af London.

Deres søn, Danny, som nu er 10, vil være blandt de 35 elever, som vil flytte fra Camden-bydelen i det centrale London til Muswell Hill. Blandt eleverne er også Toby, som Danny har gået i skole med siden de var tre år gamle, og som er Dannys bedste ven.

At Danny har en ven er i sig selv bemærkelsesværdigt. »Når de møder hinanden på gangen giver de hinanden et stort knus«, fortæller Bovell. Mange børn med autisme har problemer med at indgå i venskaber.

Danny er lige kommet hjem fra sin første udlandsrejse: EuroDisney i Paris sammen med sin mor. Udlandsrejsen illustrerer de fremskridt, som Danny har gjort. »Det var en stor succes, fordi Danny kunne klare de mange mennesker, som tidligere ville have gjort ham lammet eller aggressiv«, fortæller hans mor. Tidligere kunne hun end ikke tage ham med i det lokale supermarked, og han var ofte skræmt.

Bovell tillægger anvendt adfærdsanalyse æren for de fremskridt, som Danny har gjort. Anvendt adfærdsanalyse anvendes som pædagogisk metode på TreeHouse School. Også Nick Hornby har beskrevet sin søns fremskridt som bemærkelsesværdige: han lytter, han efterligner, han leger, han morer sig og han har en ven. Og i forhold til, hvad man skulle forvente af en dreng med autisme i alvorlig grad, er det noget af et mirakel.

Men det har været en kamp at skaffe de nødvendige penge til skolen. Kampen for børn med autisme er et stort nationalt problem, og derfor er et af formålene med TreeHouse fonden, der driver skolen af samme navn, at hjælpe forældre til børn med autisme at starte tilsvarende skoler andre steder i Storbritannien.

Siden TreeHouse blev oprettet i 1997 -- oprindelig kun for 4 børn -- har der været en bølge nye ABA-skoler. TreeHouse har nu plads til 35 børn, men har planer om at udvide til 80 børn og 127 ansatte når flytningen til den nordlige del af London er afsluttet. Ventelisten til skolen omfatter allerede nu fem gange så mange børn, som der er plads til.

Efterspørgslen efter pladser på TreeHouse er til dels et resultat af, at regeringens integrationspolitik har lukket specialskoler til børn med autisme for i stedet at integrere børnene i almindelige klasser. Det er en meget billigere løsning, men det er ikke en løsning for alle børn med autisme. Nogle kan klare det, andre ikke, forklarer Bovell. Det skønnes, at et ud af fem børn med autisme ender med at blive udelukket fra deres skole, og mange af dem kommer aldrig tilbage i skolesystemet. »Det er de glemte børn, som er uden skolegang i årevis«, siger Bovell. »Jeg tror ikke, at samfundet ved, hvor mange børn, der ikke få nogen form for uddannelse. Det er en skandale«.

Nogle lokale myndigheder hjælper forældre til at igangsætte alternativer, men andre modarbejder sådanne forsøg. I sidste måned blev forældre i East Sussex, som har startet en ABA-skole til deres børn, truet med retssager, fordi de ikke har sendt deres børn til de lokale skoler. (se Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole)

Tal fra National Autistic Society viser at der er ca. 100.000 børn med autisme i England, Scotland og Wales. Det svarer til et barn per 110. Antallet er stigende, men ingen ved hvorfor. Men det er sikkert, at nøglen til effektiv behandling er tidlig diagnose og tidlig pædagogisk indsats.

Forældre til børn med autisme bliver mere og mere aktivistiske og radikale når de i stigende grad anker afgørelser om skoleplacering og om støtte. »Der har været en eksplosiv vækst i antallet af autisme-sager i Special Education Tribunals (ankeinstans) -- stigningen har været 620% fra 1995 til 2001«, fortæller Bovell.

»TreeHouse er ikke en privatskole for rige forældre«, fortæller Bovell, »men en uafhængig skole, der drives af en almennyttig fond, og hvor børnenes uddannelse betales af de lokale skolemyndigheder«.

Flytningen til Muswell Hill vil være skolens sjette flytning. Den har siden starten i 1997 bl.a. haft til huse i en gymnastiksal, i et lokalt bibliotek og i et privat hjem. I årevis forsøgte skolen forgæves at finde lokaler i bydelen Camden, hvor huspriserne er høje og hvor konkurrencen om lokaler er stor. Nu flytter man i stedet til Muswell Hill, hvor man selv ejer grunden, men selv ikke de nye bygninger er permanente. Nu starter jagten efter midler, så man kan opføre en egentlig skolebygning, som man håber vil stå klar i 2007.

»Forældre til børn med autisme er under konstant pres. Man skal hele tiden være på vagt. Danny elsker at se på sit spejlbillede i bilruder, og han stopper op for at kigge, hver gang han passerer en parkeret bil. Jeg er bange for, at han en dag vil ridse en bil, men hvis jeg forsøger at stoppe ham, vil han sandsynligvis blive vred og aggressiv. Så jeg må vælge mellem ridsede biler eller hans vrede. Sådan er livet med at barn med autisme hele døgnet rundt«, fortæller Bovell.

»Jeg har været heldig med den støtte jeg har kunnet få -- ofte fra andre forældre til børn med autisme. Men uden den viden og de færdigheder, som lærerne på TreeHouse School har kunnet give videre, så er det ikke godt at vide, hvad der var sket med Danny. Man kan aldrig vide, hvordan et parallelt univers ville have været, men Dannys behov for støtte er stort og det er meget trættende for alle omkring ham. Jeg tror ikke, han ville kunne bo hjemme uden TreeHouse«, slutter Bovell.

Kilde: Sunday Times (London), 15. august 2004

TreeHouse School har webadressen http://www.treehouse.org.uk/

Tidligere artikler om ABA-behandling i England
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Joi Bay / 16.08.2004