Samlet oversigt over dansk litteratur om adfærdsanalytisk behandling af børn med autisme

Andersen, L., & Bay, J. (2004). ABA-behandling til børn med autisme: Intensiv og tidlig pædagogisk behandling af autisme hos børn. København: ABA-foreningen; ABA-forum. Bestilles fra ABAforum.dk

Temanummer om ABA, Autismebladet nr. 4. 2003 Temanummeret rummer følgende artikler:
Redaktionen af ABAforum.dk: Introduktion til ABA: En kort introduktion til anvendt adfærdsanalyse
Svein Eikeseth: Effekter af adfærdsanalytisk behandling – norske data
Anja Hansen: Et dansk ABA-forsøgsprojekt i Århus
Sigridur Lóa Jónsdóttir: Integration af børn med autisme i ABA-behandlingsforløb – de islandske erfaringer
Ulrika Långh: Forældreinddragelse i intensiv ABA-behandling – de svenske erfaringer

Vibeke Bye Jensen, Rummelige daginstitutioner: Vi skal være der for de anderledes
Børn & Unge nr. 38 / 2005

Tine Sejbæk, ABA giver resultater
LFS Nyt nr. 7 2006

Lone Kragh Nielsen & Martin M. Vittrup, TEACCH og adfærdsterapi - en fortsættelse af diskussionen med udgangspunkt i en konkret sag
Autismebladet, 2002 nr. 1

Laura Engstrøm, Jeg har lært at kæmpe
Vi forældre, nr. 6 2005

Gløersen, Gunnar. Intensiv adferdsbehandling af små børn med autisme, Autismebladet, nr. 3. 2001.

Harris, Sandra L.. Om at undervise førskolebørn med autisme, Dansk psykologisk Forlag og Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme, 1996.
Udsolgt fra forlaget, men kan lånes via www.bibliotek.dk

Maurice, Catherine. Kampen mod autisme. København: Vinten, 1999.
185 danske biblioteker har bogen; kan bestilles via www.bibliotek.dk
179,13 DKK hos www.saxo.dk

Wagner, P., & Baadsgaard, M. (1984). Adfærdsmodifikation : en basisbog for socialpædagoger, lærere, studerende og forældre. Næstved: Psykologisk Kliniks Forlag.
Anmeldt i Familiepleje. - 1989, nr. 3
Findes på 39 danske biblioteker. Kan bestilles via www.bibliotek.dk

Wagner, P., & Baadsgaard, M. (1991). Adfærdsmodifikation : en praktisk basisbog om positive behandlingsmetoder : skrevet for pædagoger, lærere, studerende og forældre med interesse for psykisk udviklingshæmmede (2. udg.). Gibraltar: E.I.B.A., European Institute for Behaviour Analysis.
Anmeldt i Specialpædagogik. - Årg. 13, nr. 1 (1993) af Ole Klüwer
Findes på 56 biblioteker. Kan bestilles via www.bibliotek.dk

 


Joi Bay / 15.09.2008