Avis: Den politiske betænkningstid burde være overstået

 

Se også

TV2/Østjylland om ABA: 19:30 (25. okt.)
TV2/Østjylland om ABA: 22:15 (25. okt.)
Om ABA-foreningen i Århus

Århus Stiftstidende bragte søndag en række artikler om den syv-årige David Brynskov, som har infantil autisme. Efter sommerferien er han startet i en helt normal børnehaveklasse på Sølystskolen i Egå nord for Århus, hvor han har har modtaget et omfattende ABA-tilbud. Siden han var knap tre, har han modtaget intensiv ABA-behandling. Han var på det tidspunkt sprogløs og havde selvskadende adfærd. Det er langt hen ad vejen en solstrålehistorie, som dog også beskriver familiens hårde kamp for at få det offentlige til at anerkende og overtage den veldokumenterede behandling.

Århus Stiftstidende havde også valgt at skrive dagens leder om ABA. Heri hed det blandt andet:

»Den nye behandlingsmetode, ABA, har virket over al forventning på familiens dreng, David, der nu går i en normal børnehaveklasse. Udviklingen har endda fået et særdeles nølende Århus Amt til rent faktisk at overveje at bevilge penge til denne metode til at hjælpe børn med autisme.«

»Behandlingen består af pædagogisk arbejde og enorm tålmodighed, og virkningerne er veldokumenterede i blandt andet USA og Norge.«

Og leder-skribenten slutter: »Så den politiske betænkningstid burde være overstået. Udgifterne til behandling efter ABA-metoden kan vise sig at være ganske små sammenlignet med udgifterne til specialundervisning i årevis samt døgnpladser på institutioner, som kan blive fremtiden for mange autisme-børn, der behandles efter den nuværende metode.«

De tre artikler handler dels om familiens historie, deres overvejelser omkring ABA og om Davids udvikling. »I ABA øvede man sprog, selv om barnet endnu ikke havde noget sprog. Altså lige modsat de traditionelle talepædagoger,« siger Cecilia Brynskov

Martin Brynskov: »Vi bad ikke om et alternativt tilbud. Vi bad faktisk om at få det bedst dokumenterede tilbud, der kunne findes.«

Udvalgsformand: Forældrene bør have valgfrihed

Århus Amt er klar til at gøre noget ved sagen: »Ved budgetforliget for 2005 var der enighed i Århus Amtsråd om, at muligheden skal undersøges for, ABA inddrages som et normalt tilbud – når erfaringerne fra to forsøg er samlet op.«

De ansvarlige politikere udtaler sig også om ABA. Amtsborgmester i Århus Amt Johannes Flensted-Jensen (S) udtaler: »Som jeg hører det, er der ret gode argumenter for, at metoden kan bruges over for nogle børn med autisme.«

Formanden for Århus Amts udvalg for børn, kultur og unge (BKU), Bo Fibiger (SF), siger: »Der er ingen tvivl om, at ABA-metoden kan bruges. Jeg hælder til, at forældrene bør have valgfrihed.«

Artiklerne kan læses på Århus Stiftstidendes netudgave:
Davids forældre går forrest i kampen mod hans autisme
Forældre kæmpede og vandt
Amtet er positivt men kræver en evaluering
(Lederartiklen er ikke tilgængelig online)

Kilde: Århus Stiftstidende, 24. oktober 2004

Redaktionen / 26.10.2004